14 lipca 2023

Trójpodział władzy... Czy w Polsce on nadal istnieje?

Wstęp

 

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości to doskonała okazja do refleksji nad stanem prawa i demokracji w naszym kraju. Jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa jest trójpodział władzy, który zakłada równoczesne istnienie i niezależność władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W tej publikacji zastanowimy się nad pytaniem: "Czy w Polsce trójpodział władzy nadal istnieje?" Warto zaznaczyć, że podejdziemy do tego tematu w sposób apolityczny, skupiając się na aspektach instytucjonalnych i praktycznych.

 

Równowaga władzy

 

Trójpodział władzy jest konceptem mającym na celu zapewnienie równowagi między różnymi gałęziami władzy, co z kolei ma na celu ochronę demokracji i zapewnienie praw obywatelskich. W Polsce w praktyce toczyły się debaty i kontrowersje dotyczące niezależności sądownictwa, które budziły pytania o trwałość trójpodziału władzy. Ważne jest jednak zauważenie, że trudności, z jakimi się borykamy, niekoniecznie oznaczają całkowite zaniknięcie tego podziału.

 

  • władza ustawodawcza:

Władza ustawodawcza reprezentowana przez parlament jest odpowiedzialna za tworzenie i zmienianie prawa. W Polsce Sejm i Senat pełnią tę funkcję. Pomimo różnych kwestii, które wywołują kontrowersje w politycznej przestrzeni, istnieje nadal silne ugruntowanie trójpodziału władzy w obszarze ustawodawczym. Parlament nadal funkcjonuje jako odrębny organ, mający swoje procedury i kompetencje, które są istotne dla demokratycznego procesu legislacyjnego.

 

  • władza wykonawcza:

Władza wykonawcza, na czele której stoi Rząd, ma za zadanie egzekwowanie prawa i zarządzanie państwem. Mimo że działania rządu mogą budzić kontrowersje, zwłaszcza w kontekście ich zgodności z konstytucją, trzeba zauważyć, że istnieją odrębne instytucje, które odpowiadają za kontrolę działań władzy wykonawczej. Przykładem mogą być trybunały i organy nadzorujące, które mają za zadanie zapewnić przestrzeganie prawa i ograniczyć nadużycia władzy.

 

  • władza sądownicza:

Władza sądownicza, reprezentowana przez niezależne sądy, pełni kluczową rolę w systemie prawnym. W Polsce obserwuje się pewne kontrowersje dotyczące niezależności sądownictwa, co prowadzi do dyskusji o trwałości trójpodziału władzy. Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę na fakt, że sądownictwo wciąż funkcjonuje jako odrębna gałąź władzy, posiadająca swoje procedury, organy odwoławcze i mechanizmy kontroli, które zapewniają przestrzeganie prawa i ochronę obywateli.

 

Podsumowanie

 

Trójpodział władzy, choć może być poddawany próbom i kontrowersjom, wciąż stanowi ważny fundament demokratycznego państwa prawa. W Polsce, mimo niekiedy burzliwych debat, nadal istnieją odrębne instytucje i organy, które pełnią niezależne rolę w ramach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Być może warto skupić się na wzmocnieniu instytucji i procesów, które zapewnią niezależność i efektywność każdej z tych gałęzi władzy, aby utrzymać równowagę, integralność i zasady demokratycznego państwa prawa, które dążą do osiągnięcia sprawiedliwości dla wszystkich obywateli.

 

Linkedin

Facebook

Copyright 2023 © All Right Reserved by Kancelaria Adwokacka M. Kobic