Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

prawo cywilne, prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo karne-skarbowe, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe, prawo pracy, prawo karne  i inne.

Kancelaria współpracuje w ramach stałej obsługi prawnej z podmiotami gospodarczymi.

Kancelaria reprezentuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rożnych formach: zarejestrowane osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego. Ponadto Kancelaria działa w imieniu niektórych instytucji publicznych oraz samorządowych.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sądach powszechnych i polubownych, przed organami podatkowymi, przed organami administracyjnymi, a także wobec innych podmiotów i osób, prowadząc ich sprawy w wielu miastach w Polsce i za granicą. Niektórzy Klienci Kancelarii to podmioty i osoby zagraniczne.

Kancelaria ma swoje Przedstawicielstwa w Katowicach i Krakowie, co znacząco podwyższa standard świadczonych usług.Ponadto w ramach powołanego Konsorcjum-Prawno-Gospodarczego świadczone są również inne usługi:

Szczegóły na stronie: konsorcjum-prawno-gospodarcze.pl